Forlaget VEIVAD

Phaedrus

Phaedrus Fabler                                            

Grundkursus i latin ved Steen Noer Madsen

 

Hæftet indeholder tre fabler af Phaedrus: Lupus et agnus (Fabula I, 1), Rana rupta et bos (Fabula I, 24), samt Vacca, capella, ovis et leo (Fabula I, 5).

Venstresiderne består altid af en Vejledning, Opgaver og Gloser. Højresiderne er altid den latinske tekst.

 Som det fremgår af Vejledning og Opgaver skal eleverne starte med at oversætte. Det anbefales at starte med Lupus et agnus, da det er Phaedrus' allerførste fabel. Men hæftet er bygget op på en sådan måde,  at man sagtens kan begynde med én af de andre to fabler. Rana rupta et bos er morfologisk set nok den nemmeste af de tre fabler.

Substantiverne og de fleste adjektiver er angivet i opslagsform, mens der ved alle andre ord står den præcise betydning af ordene i den givne sammenhæng. På den måde bliver det langt lettere for eleverne at oversætte de tre fabler. Desuden er der af samme grund ved knudrede passager angivet, hvad der står ordret, og hvordan man kan oversætte sådanne passager til normalt dansk.

 Derefter skal eleverne ved hjælp af Latinsk Grammatik (er udkommet på Forlaget Veivad) angive

-          substantivernes og adjektivernes kasus og tal (bortset fra adjektiver i komparativ).

-          verbernes tid, modus, diatese samt person og tal.

-          pronominernes kasus og tal (der er præcise henvisninger i gloserne, fx se side 12               pkt. 5).

Derpå skal eleverne analysere Lupus et agnus, hvor de kan (= skal!) udnytte de mange oplysninger fra de foregående sider.

 Til sidst skal eleverne fortolke fablen, og bagsiden (= s. 28) rummer derfor en kort definition af fabelgenren samt en omtale af Phaedrus og hans fabler.

 De to andre fabler skal læses på nøjagtig samme måde, og Grundkursus rummer således en indbygget repetition. Det er eleverne særdeles glade for.

 Man kan anvende Grundkursus på to måder:

Enten kan eleverne starte med at læse Lupus et agnus i den allerførste latintime. I givet fald bør man fortælle dem, at de måske vil synes, at latin i starten er (meget) svært.

Det tager lang tid at læse Lupus et agnus, men det gør ikke så meget, fordi eleverne læser eksamens-materiale fra den allerførste time. Derefter går det langt hurtigere.

Efter at have læst Grundkursus skulle eleverne gerne have et basalt kendskab til latinsk morfologi (herunder opslagsformer) og en vis træning i at analysere latinske originaltekster.

Eller man kan anvende Grundkursus som en overgangstekst mellem et konstrueret begyndersystem og de originale tekster.

I begge tilfælde har eleverne læst eksamensmateriale af en passende sværhedsgrad for latin C.

 Ligesom Latinsk Grammatik er Grundkursus forsynet med fuglebilleder, hvor de enkelte fugle "kender" et berømt latinsk citat, og hvor fuglens latinske navn står forneden. Nogle af de berømteste citater er gengangere fra Latinsk Grammatik, men der også nye citater, og de fleste fuglefotos er nye.

Eleverne lærer på den måde en række af de berømteste latinske citater, og mange elever synes, at det er sjovt at finde ud af, hvad fuglene hedder på dansk.

 PHAEDRUS Fabler - Grundkursus i latin

Hæftet er på 28 sider og sælges i halve eller hele klassesæt - 15 eller 30 eksemplarer:

15 eksemplarer koster kun  400 kr. inklusiv moms, men eksklusiv forsendelse.

30 eksemplarer koster kun  650 kr. inklusiv moms, men eksklusiv forsendelse.

Hæftet er i A4-format og trykt i farver på kraftigt papir. Den meget lave salgspris skyldes, at VEIVAD er et ikke-kommercielt forlag, og at hverken forfatteren eller andre modtager honorar.

Hæfterne bestilles (og kan KUN bestilles) ved at sende en mail til forlaget@veivad.dk. De kan kun købes direkte hos forlaget. Skoler faktureres via EAN-nummeret.