Forlaget VEIVAD

Ordliste til latin

ORDLISTE TIL LATIN

af Steen Noer Madsen

 

Ordliste til latin rummer flere end 700 af de almindeligste ord på latin.

Alle forkortelser af grammatiske betegnelser i Ordlisten kan findes i Latinsk Grammatik s. 1-2.

Ordlisten er beregnet til at blive brugt sammen med Latinsk Grammatik og har derfor en mængde henvisninger til dette hæfte. "G" henviser til et sidetal i grammatikken.

Eleverne kan således finde

* alle almindelige pronominer i alle kasus med præcise henvisninger til grammatikken s. 10-13.

* alle almindelige hypotaktiske konjunktioner med henvisninger til grammatikken s. 19-21.

* alle tider og former af verbet sum med henvisning til grammatikken s. 9.

 

Ordlisten leveres sammen med Latinsk Grammatik.